Netværksmentorkorps - Ridder Woof

Gå til indhold

Frivilligt netværksmentorkorps
– Hjælp trængte unge i gang med gode aktiviteter.

Frederikshavn kommune er godt i gang med etablering af et Frivilligt Netværksmentorkorps. Etableringen er i første omgang støttet et år – indtil 1. maj 2013 - af Det lokale beskæftigelsesråd (LBR).   
Det frivillige netværksmentorkorps er allerede nu en gruppe meget forskellige frivillige – mænd og kvinder i alle aldre og bredt repræsenteret på baggrund og bopæl. De frivillige skal hjælpe unge (15-25 årige), der kan profitere af, at en voksen vil gå ind med en mindre eller større støtte i kortere eller længere tid. Netværksmentorer fordi det handler om der, hvor en ung ikke har et netværk, som kan give den nødvendige støtte. Hvor den unge ikke har forældre, en søskende, en onkel, tante, nabo eller andre, der kan træde til med det, der er naturligt at støtte en ung med. Det kan også være en ung, der ikke er så god til selv at skabe sig et netværk – eller måske ikke er en del af et positivt netværk.
En voksenven der kan hjælpe med ”en hånd i ryggen”.
Det kan dreje sig om enkle som lidt sværere opgaver. Det kan f.eks. være hjælp til at få styr på økonomi og en snak ved økonomiske dispositioner, omkring prioritering, når uddannelse eller job skal passes – det som en forældre ofte vil støtte op om. Det kan være en ung, der kan have gavn af, at komme i gang med aktiviteter, der kan give gode oplevelser og måske samvær med andre unge. Det kan være en ung, der har brug for at komme i gang med motion og sund kost osv. osv.
Der er ansat en mentorkoordinator på deltid for opgaverne omkring mentorkorpset – f.eks. etablering af mentorkorpset, for koordinering imellem mentorer og unge.   

De frivilliges indsats er helt uden økonomi. Der dækkes ingen udgifter. Det er alene den frivilliges eget valg, hvis han/hun vælger at køre med den unge, gå på café mm. Det kan i flere tilfælde være en god idé, at få en ung gjort interesseret i at dyrke en form for sport eller komme i en forening, der dyrker en relevant interesse for den unge. Her kan det være problematisk at klare det økonomiske i forbindelse med medlemskab mm. Der ses allerede nu et behov for at skaffe midler, hvor den unge i samarbejde med den frivillige har mulighed for at søge til betaling af et månedskort til fitness, medlemskab af en forening, et par sportssko, socialeaktiviteter el. lign. Det skal ikke tænkes som en varig støtte til den unge men som en støtte til at komme i gang og måske få smag for en aktivitet. Hvis interessen er vagt, er det også nemmere at prioritere penge til aktiviteten efterfølgende – også selvom den unge kun har få penge at gøre med. En støtte kan også gives til et socialt arrangement for flere unge. Der bliver allerede arbejdet med, at få de bedst mulige aftaler i hus med div. foreninger i kommunen.

Vær med til at støtte at en ung kan komme i gang med en positiv aktivitet.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Margaretha Cedergren
Koordinator Ungeindsatsen – Frederikshavn kommune
27 50 61 69 / 20 72 00 12
mace@frederikshavn.dk

Tilbage til indhold